מיטרוניקס סיימה את שנת 2019 עם גידול של 13.1% במכירות / מתוך חדשות שוק ההון

Via Sponser - חדשות שוק ההון

הרווח הנקי הסתכם בכ- 118 מיליון שקלים, גידול של 11.2%; למרות הקורונה, החברה עמדה ביעדים העסקיים שהציבה לעצמה לרבעון הראשון של שנת 2020

View on the webפייסבוק