שבועון איגוד התעשייה הקיבוצית - 11.3.2020

תמונה

 

אפקט הקורונה-סיוע לתעשייה

מנהלים יקרים,

אפקט הקורונה משפיע על היבטים רבים ולתעשייה עומד אתגר גדול להמשיך ולייצר, לשווק, ולנהל.

איגוד התעשייה הקיבוצית משנה את אופן העבודה ומגיב להשפעות הנרחבות של אפקט הקורונה. למרות שבוטלו אירועים רבים, ויש מגבלה על ביקורים פיזיים במפעלים, נמשיך ללוות אתכם בתקשורת טלפונים ומיילים.

לצורך מתן מענה לבעיות המעסיקות אתכם בימים אלה, אנו מבקשים להבין מכם את האתגרים המרכזיים ולכן ממליצים שתתנו דעתכם לשאלות הבאות:

1. שגרת עבודה: האם במפעל קיימת פלטפורמה חכמה המאפשרת עבודה מהבית? (תוכנות, שרתים, הרשאות, מצלמה ומחשבים ניידים). האם נדרשת הכוונה בתחום העבודה מהבית וחשיפה לידע במחלקות ה-IT , נגישות לחברות המסוגלות לספק שירותים בתחום "העבודה החכמה".

2. האם קיים צורך בתמיכה במיפוי ניהול הסיכונים בחברה ובסייע בעדכון התוכניות?

3. הון אנושי: האם כתוצאה מאפקט קורונה יש מחסור בכוח אדם, או לחילופין יש כוח אדם פנוי? האם נדרשת תמיכה והדרכה בקיום נהלים והמלצות של משרד הבריאות?

4. האם נדרשת תמיכה לגבי ידע ומיצוי זכויות ותשלומים מול המדינה?

5. שרשרת אספקה: האם קיים מחסור בחומרי גלם וספקים חליפיים וכן בעיות הובלה ושחרור משלוחים ימיים, קרקעיים ואוויריים? האם נדרשת תמיכה בנושא תיעדוף שחרור מכולות?

6. נושאים נוספים?

אנו פה לרשותכם ותשובותיכם יסייעו לנו לדייק את הצרכים ואת המאמצים שלנו עבורכם. 

 

 

 

קרן סיוע מיוחדת

1. המדינה מפעילה קרן שמטרתה העמדת הלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים במשק, שהם בעלי צורך ושיש להם יכולת החזר להלוואה. תנאי ראשון להגשת בקשה פורמאלית להלוואה מהקרן הוא מילוי שאלון והעברתו לאחד משני הגופים המתאמים המפעילים את הקרן מטעם המדינה. הגשת הבקשה כרוכה בתשלום של 250 ₪ לפקודת אגף החשב הכללי.

2. מידע רחב בקשר לפעילותה של הקרן, השאלונים, הטפסים ומסלולי ההלוואה המוצעים בה ניתן למצוא באתר הקרן ובאתרי הגופים המתאמים 

3. שני הגופים המתאמים הפועלים מטעם המדינה לעניין זה:
א)  חברת ג'י.אס.אי מחקר אנאליטי (
GSE), בטלפון 03-5213030

ב)  משרד רו"ח בן דוד שלוי קופ (BDSK), בטלפון 03-7255555

4. לצורך הגשת הבקשה באפשרותך להיעזר במערך "המעוף" של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה, הפרוס ברחבי הארץ.

5. הגוף המתאם בוחן את בקשת ההלוואה ויכול לתת המלצה לאשר או לדחות אותה בהתאם לצורך וליכולת ההחזר כאמור.

6. ככל שהגוף המתאם ממליץ לאשר את הבקשה, הבקשה מועברת לדיון בוועדת האשראי בבנק שנבחר על ידי הפונה, ומתקיים דיון בוועדה בנוכחות נציג הגוף המתאם, נציג הבנק ונציג ציבור שמכהן כיו"ר הוועדה.

 

הרחבת הוראות הבידוד

כל תושבי ישראל השבים לארץ מכל מדינה שהיא יהיו מחויבים לשהות בבידוד בית למשך 14 יום ממועד חזרתם, אנשים שנמצאים כבר בבידוד על פי הוראות קודמות של משרד הבריאות – ימשיכו את הבידוד עד להשלמת 14 יום ממועד חזרתם לארץ.

בלחיצה הנחיות המעודכנות של משרד הבריאות

 

תעודת מחלה גורפת להורים אשר ילדם נדרש לבידוד

משרד הבריאות פרסם עדכון לתעודת המחלה הגורפת לעובד השוהה בבידוד לפי צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019)(בידוד בית)(הוראת שעה), התש"ף-2020, שעניינו תעודת מחלה גורפת להורים אשר ילדם נדרש לבידוד.

נקבע כי תעודת המחלה הגורפת תהיה בתוקף גם לפי חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), שנ"ג-1993, ותעמוד בתוקפה ביחס לכל תקופת הבידוד החלה על עובד אשר ילדו שוהה בבידוד.

על העובד לספק למעסיק הצהרה בה יפורטו שם העובד, מספר ת.ז, התקופה בה לא מסוגל העובד להגיע לעבודה עקב הבידוד וסיבת הבידוד. נוסף להצהרה, עובד אשר הוא או ילדו נמצאים בבידוד לאחר שובם מחו"ל, יספקו למעסיק הוכחה על כך.

בלחיצה עדכון משרד הבריאות בעניין תעודת

חלה גורפת (לרבות נוסח ההצהרה הנדרשת מהעובד)

הנחיות המוסד לביטוח לאומי דמי אבטלה בתקופת חל"ת

המוסד לביטוח הלאומי פרסם הנחיות חדשות לקבלת דמי אבטלה לעובדים הנאלצים לצאת לחופשה ללא תשלום בעקבות משבר הקורונה.

על פי ההנחיות החדשות (ובניגוד למצב רגיל בו עובד הוצא לחל"ת על ידי המעסיק) עובדים שהוצאו לחל"ת בעקבות משבר הקורונה, לא יהיו מחויבים לנצל את ימי החופשה הצבורים לזכותם על מנת להיות זכאים לדמי אבטלה.

בלחיצה הנחיות באתר האינטרנט של הביטוח הלאומי

אנחנו מקווים שכולכם בבריאות טובה.

אנחנו לרשותכם אם יש לקורונה השפעות שדורשות סיוע מאיתנו:

בברכה, מרים דרוק, מנכ"לית איגוד התעשייה הקיבוצית,

miriamd@kia.co.il 054-5208210

 

המלצות למפעלים למניעת הידבקות והמשך פעילות הייצור

 

לנוחיותכם, להלן תקציר ההמלצות:

צעדים למניעת התפשטות הנגיף במפעל:

1. חידוד הנחיות שמירה על היגיינה במפעל, הדרכת העובדים והעלאת תדירות הנקיונות ;

2. הצבת עמדות חיטוי ידיים ברחבי המפעל;

3. הצבת אמצעי מדידת חום בכניסה למפעל (בדיקה וולנטרית) ;

4. צמצום ישיבות מרובות משתתפים למינימום הנדרש ו/או מעבר לישיבות דיגיטליות סקייפ, זום, טימס וכו ;

5. ביטול ביקורי חוץ לא הכרחיים במפעל; החתמת מבקרים וקבלנים קבועים על הצהרת בריאות ;

6. ביטול טיסות גורף ;

7. הפרדה בין עובדי מטה לייצור בפעילויות שונות ;

8. חלוקת צוותים קריטיים לתת קבוצות ;

9. שמירה על מרחק 2 מ' בין העובדים בקווי היצור ככל שניתן ;

10. הימנעות מהתכנסות עובדים לא הכרחית ;

11. עבודה בצוותים קבועים ככל הניתן ;
12. הפסקות/ארוחת צהרים בקבוצות קטנות וקבועות ושמירה על מרחקי 2 מ' בין שולחנות בחדר האוכל;

13. חיטוי עמדות העבודה ומוקדי התכנסות בין משמרות ;

14. הימנעות מחפיפה בין עובדי המשמרות ;

15. הרחבת אפשרויות העסקה מרחוק ;

16. התאמת סידורי הסעה: הקטנת מספר עובדים בהסעות, פתיחת חלונות, הגעה ברכב פרטי, או אחר ;

להמלצות נוספות ללחוץ

מצורף קובץ נוסף לשאלות הבהרה

 

 

 

 

ביטול פעילויות 

  • מפגש חדשנות במילאות שתוכנן לתאריך 19.3 בוטל 
  • מועדון אשרא שתוכנן לתאריך 24.3 ביטוח סחר חוץ למימון פרוייקטים בוטל
  • מועדון המנהלים של איגוד התעשייה הקיבוצית שתוכנן לתאריך 31.3 בחברת מדפסות התלת מימד סטראטסיס ברחובות  בוטל

 

הודעות אישיות נשלחו לנרשמים במפגשים

 

 

 

תמונה

 

בתקווה שהקורונה תרפה מתוכנן להפתח במאי  קורס יושבי ראש בשיתוף להב אוניברסיטת תל אביב

שמחים לעדכן על פתיחת מחזור נוסף של קורס יו"רים המיועד למנהלים ולמנכ"לים, ליורים מכהנים ולכאלו שמתכננים להיות.

הקורס בשיתוף עם להב אונ' תל אביב, הינו קורס ייחודי שפותח בשיתוף עם האיגוד ומקנה כלים וידע רב הנדרשים לתפקיד היו"ר בקיבוץ ובתאגידיו.

אם עוד לא עשית את הקורס, זה הזמן

ההרשמה אצל לאה קוטלר במייל lea@kia.co.il

 

 

 

 

 

תמונה

 

 

זה הזמן להשתתף בקורס הובלת אחריות חברתית בארגונים

אנו שמחים לפתוח קורס מקוצר בנושא הובלת אחריות חברתית בארגונים בשיתוף עם ציונות 2000.

הקורס כולל בסך הכל 2 מפגשים שיתקיימו בבית ציונות 2000 בבית יהושע, ויתן כלים לכל העוסקים בנושא.

נשמח שתצטרפו אלינו.

פרטים נוספים בהזמנה ואצל  לאה באיגוד  lea@kia.co.il

הרשמה בלחיצה כאן ובהזמנה
צוות איגוד התעשייה הקיבוצית

 

 

 

ואם כבר קורונה אז ממנפים לאחריות חברתית

 

תמונה

 

כחול לבן זה שלנו

במסגרת המאמצים שלנו לקדם את ה תעשייה כחול לבן

נקדיש חלון מיידע למפעל המוכר תוצרתו ב עיקר לשוק המקומי

אנו מאמינים שהחשיפה לעשייה הברוכה ו המגוונת

תביא לחיבורים נוספים בתעשייה ה קיבוצית.

מפעלים המעוניינים שנפרסמם במדור   מוזמנים לפנות

לצוות האיגוד או למרים דרוק  miriamd@kia.co.il

והפעם פלניט מקיבוץ עין גב

 

תמונה

 

Planit חברת תוכנה מפתחת ומיישמת פתרונות לאופטימיזציה

Planit הינה חברת תוכנה המפתחת ומיישמת פתרונות לאופטימיזציה לתכנון ותזמון היצור לצד מערכות מידע (ERP).

החברה בבעלות של קיבוץ עין גב ותומר ישראלי, והוקמה בשנת 2007 ומאז גדלה בהתמדה.

הרעיון למוצר נולד במפעל נטפים בחצרים כשתומר עבד שם כמתלמד במחלקת התפי, לאחר שעזב את חצרים המשיך בפיתוח המוצר לכדי תוכנה שמתאימה לתעשייה מגוונת.

היישומים הראשונים פעילים משנת 2002 במפעלים פלסאון, תמה בהמשך גם בריאון וחברות שונות גם מחוץ לתעשייה הקיבוצית.

קיבוץ עין גב הצטרף כמשקיע ושותף מוביל, מה שהגביר את עומק המוצר ובהתאם גם את מגוון הלקוחות.

כיום כ-35 מפעלים משתמשים במערכת פלניט ככלי התכנון המרכזי למחלקות התפ"י.

צוות החברה מונה  6 אנשים , חצי מהם עוסקים בשיווק המוצר ויישומו והחצי השני בפיתוח מקורי ומקומי של הדור הבא ויכולות טכנולוגיות מתקדמות.

בחלק מהיישומים פלניט משמשת גם לבקרת צריכת החומרים ותחומים נוספים כמו תכנון שילוח וסידור עבודה.

כמחצית מלקוחות החברה הינם מפעלי התעשיה הקיבוצית כולל הפעלת Planit באתרי חו"ל של חלק מהמחברות כגון : תמה, טובופלסט-לגין, וארן אריזות גמישות.

לאחרונהPlanit   מעמיקה את שיתופי הפעולה עם ספקי מערכות המידע המובילים בארץ : Priority software , עם הפנים לחו"ל : SAP, Microsoft, Oracle, Infor.

החברה מייחדת את עצמה בהיותה כלי משלים, אשר נותן למשתמש חוויה ויזואלית אינטואיטיבית, ומהירה יחסית ליישום.

הגמישות והוורסטיליות מאפשרת לייצג תחומי תעשייה שונים ומגוונים ואף לספק אלגוריתמים לאופטימיזציה בסביבות פעולה שונות.

תומר ישראלי 050-5900603 tomer@planit.co.il

אתר החברה

 

 

 

חלוקת מוצרים של התעשייה הקיבוצית כאפשרות בחירה לחברי משקארד.

מנהלות ומנהלי התעשייה הקיבוצית, יש לכם מוצרי C2B ואתם רוצים להשתתף בחלוקת הרווחים הבאה לחברי משקארד ?

משקארד מבית משקי הקיבוצים, הינו כרטיס ההטבות המוביל לגרים בסקטור ההתיישבותי ולעובדים בתעשייה הקיבוצית.

מועדון משקארד מונה כ- 50,000 חברים ומעניק לחבריו הטבות מסובסדות בכל עולמות התוכן לרבות דלק, ביטוח, תרבות ובידור, מסעדות, רשתות מובילות ועוד אלפי בתי עסק.

בשנת 2019, חילקנו לראשונה 7,500,000 ₪ רווחי הקבוצה, ישירות למחזיקי כרטיס משקארד. חברי המועדון בחרו ממגוון אפשרויות: זיכוי מזומן ישירות לכרטיס, שוברים לרשתות מובילות או מתנות.

השנה נשמח לבחון גם חלוקת מוצרים של התעשייה הקיבוצית ולהעניק אותם כאפשרות בחירה לחברי משקארד.

בשנת 2019 השקענו 200 ₪ עבור כל מתנה ללקוח, סביר כי הסכום יהיה דומה גם עבור שנת 2020.

במידה והמפעל שלכם מוכר מוצרים לקהל הרחב - C2B לרבות פתרונות הפצה, והנכם מעוניינים לקחת חלק בחלוקה הבאה -

אנא השאירו פרטים במייל – inbalk@mishkei.co.il.

רשמו מה המוצרים שתרצו להעניק ומה המינוף שתרצו לתת עבור 200 ₪ - כלומר מה הסכום שתדעו לתת מעבר לתקציב שיינתן על ידנו.

חלוקה עתידית כפופה לאישור האורגנים המוסמכים במשקי הקיבוצים ובהתאם לתנאים שייקבעו על ידם.

כמו כן יש אפשרות להצטרף למועדון משקארד בלחיצה 

 

 

 

 

תמונה

 

תלושי שי פסח 2020-אקטואלי יותר מתמיד

התאחדות התעשיינים מרחב צפון , מסייעת לכם גם השנה ברכישה מרוכזת של תלושי שי  לחג הפסח .

מדובר בשירות ייחודי, הניתן לחברי התאחדות התעשיינים בלבד (בכל רחבי הארץ), אשר חוסך לכם כסף וזמן, ומאפשר לעובדים שלכם לרכוש במגוון רחב של רשתות מזון, אופנה וכו'.

אנא הקפידו על הזמנת התלושים ע"פ לוחות הזמנים בחוזר הכללי- לצפייה לחץ כאן
נודה לכם אם תזמינו תווי קניה דיגיטאליים לשמירה על איכות הסביבה.

להלן מגוון האפשרויות של תווי השי:

•בהנחה של 17.2% עבור רכישת כרטיס "MAX" (לאומי קארד)

•בהנחה של 8% עבור רכישת כרטיס "תו פלוס"  יינות ביתן

•בהנחה של 7% עבור רכישת כרטיס "תו הזהב שופרסל

•בהנחה של 7% עבור רכישת כרטיס חנויות רמי לוי שיווק השקמה 

תנאי ההתקשרות הינם באחריות בלעדית של מנפיק התו.

לאה קוטלר תשמח לסייע באיגוד   lea@kia.co.il

 

תמונה

 

11.3.2020

 פייסבוק