הזמנה לכינוס הכלכלי-תעשייתי בסימן 85 שנים של עשייה ב-13.6.2019


פייסבוק