לאור המצב הביטחוני - הנחיות של איגוד התעשייה הקיבוצית, 5/5/2019

תמונה

 

חברינו בתעשייה הקיבוצית בדרום

 

איתכם בליבנו בשעות הקשות כבכל ימות השנה. 
לאור המצב הביטחוני, אנו לרשותכם במענה וסיוע עד שתעבור תקופה קשה ומאתגרת זו, נסייע ככל שניתן לקיים את הפעילות העסקית .

אנו מפנים את תשומת ליבכם לסוגיות שיש לתת עליהם את הדעת כבר עתה

1. היעדרויות עובדים ושכר
בשלב זה אין עדיין מתווה אשר מסדיר את נושא היעדרויות ושכר עובדים.
לרוב, סוגיות אלה מוסדרות בהסכמה משולשת בהסכם קיבוצי בין המדינה, נשיאות הארגונים העסקיים וההסתדרות הכללית. כך למשל, הסדרים שגובשו בעבר חייבו מעסיקים לשלם שכר לעובדים שנעדרו מהעבודה עקב הנחיה של פיקוד העורף, והמעסיקים קיבלו החזר על כך ממס רכוש. מכל מקום, בשלב זה הסדר כאמור לא גובש ולפיכך ככלל, החוק אינו מחייב מעסיק לשלם שכר לעובד אשר לא הגיע לעבודה, מומלץ לבחון את המקרה לאור נסיבותיו הספציפיות.
חברות תעשייה הפועלות באזור 0-7 ק"מ מגבול הרצועה, זכאיות לקבלת פיצוי בגין היעדרות עובדים, עקב סגירת מוסדות החינוך, זאת בהתאם להגדרתם כ'ישוב ספר'.


2. היתרי העסקה מיוחדים
היחידה למתן היתרי העסקה מיוחדים שפועלת במסגרת מנהל הסדרה ואכיפה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים עוסקת בהנפקת היתרים מיוחדים למפעלים שבשל המצב הבטחוני נפגעו סדרי עבודתם.
ניתן לפיכך לפנות אליה ולהגיש בקשה לקבלת היתר לעבוד בשעות נוספות חריגות, אשר תיבחן  על ידה.


3. מפעלים חיוניים
חברות תעשייה אשר מוגדרות כ'מפעל חיוני' נדרשות להיות קשובות להנחיות המפורשות של אגף משק לשעת חירום במשרד הכלכלה והתעשייה. באפשרותן של חברות תעשייה שאינן מוגדרות כ'מפעל חיוני' ונדרשות בכך, לפנות ולקבל אישור מפעל חיוני בשעת חירום.


מלקחי העבר, בכל הקשור לתביעות אפשריות של פיצויים בגין נזקים, אנו ממליצים  לתעד:

• כל אירוע מול לקוחות המבטלים עיסקה או ספקים הנמנעים מלהגיע או לספק סחורה.

• לתעד היעדרות עובדים או עזיבת עובדים הנובעת ממצב הלוחמה.

• לתעד במסמכי החברה כל מקרה של תוספות שכר מיוחדות, מתן הנחות לא שגרתיות או כל תוספת עלות אחרת, הנובעת ישירות ממצב הלוחמה.

• לתעד את סגירת צירי התנועה במידה ומבוצעים.

• להשמע להוראות פיקוד העורף!

 

לשאלות והבהרות בנושא יחסי עבודה, היעדרויות, תשלום שכר והיתרי העסקה מיוחדים,  לפנות לאגף עבודה בהתאחדות התעשיינים בטלפון  03-5198819.

 

התעשייה הקיבוצית בכל רחבי הארץ מחזקת את ידיכם ותעשה כל מאמץ לסייע

צוות איגוד התעשייה הקיבוצית לרשותכם

מרים דרוק   מנכ"לית    0545208210 miriamd@kia.co.il     

רפי נבו מנהל חדשנות ואיזור דרום  0522788498   rafin@kia.co.il  

          פייסבוק