תכנית פיתוח והכשרת יו"רים - בהווה ובעתיד, בתעשייה ובעסקי הקיבוץ


פייסבוק