הוועידה המרכזית של תעשיית הפלסטיק והגומר נערכה בקיסריה / מתוך "הזמן הירוק", 28/2/2019


פייסבוק