ריכוז הטבות משרד הכלכלה וסיוע לתעשייה המקומית
  
חוברת של משרד הכלכלה והתעשייה - חוברת תמריצים ומסלולי הטבות ליזמים, למשקיעים, למעסיקים, לתעשיינים ולייצואנים
  

פייסבוק