שבועון איגוד התעשייה הקיבוצית, 10.1.2019

תמונה

 

תמונה

 

סקירה שנתית 2017

אנו מתכבדים להציג את נתוני הסקירה השנתית של התעשייה הקיבוצית לשנת 2017 שנערכו ע"י שלומית ארבל כלכלנית האיגוד

החוברת בלחיצה להלן תמצית הנתונים המוצגים בחוברת:

מכירות - בשנת 2017 הסתכמו מכירות התעשייה הקיבוצית ב-44 מיליארד ש""ח, מתוכם 35.7 מיליארד בחברות הקיבוציות והשאר במפעלים האזוריים. המפעלים בקיבוצים רשמו ירידה של 1.3% ביחס ל-2016.

על פי תחזית ראשונית בשנת 2018 נרשמה צמיחה 2.2% במפעלים בקיבוצים, ביחס ל-2017

יצוא ישיר- היצוא הישיר ירד בשנת 2017 ב-3.4% בערכים שקליים. התחזית לשנת 2018- צמיחה של 3.4%.

פעילות חו""ל- בשנת 2017 רשמה הפעילות בחו""ל גידול של  1.4%, (3.5% בניכוי גריעת מפעלים). חלק מהגידול הנובע מכניסה לפעילות של מפעלים שהוקמו ברחבי הגלובוס. האומדן לשנת 2018 עומד על 6.1%.

שוק מקומי- בשנת 2017 נרשמה יציבות בהיקף המכירות של התעשייה הקיבוצית לשוק המקומי,

פריון לעובד - בשנת 2017 נרשמה עליה של 2.3% בפריון לעובד, מדידה זו מתייחסת רק לעובדים בארץ.

התעשייה הקיבוצית והישראלית - משקלה של התעשייה הקיבוצית (ללא פעילות חו"ל)  מסך התעשייה הישראלית, עומד על 9% בקירוב בסך הפדיון וביצוא ו-8.0% במספר המועסקים. בש נים 2012-2014 מדד המכירות של התעשייה הקיבוצית פעילות חו"ל) דומה לזה של כלל התעשייה הישראלית. בשנים 2015-2016 רשמה התעשייה הקיבוצית גידול, ואילו כלל התעשייה הישראלית רשמה קיטון בפדיון.  התהפכות המגמה ב-2017 נובעת מגריעת חברות ממצבת התעשייה הקיבוצית עקב מכירה לגורמי חוץ.  השינויים הבולטים בין 2017 ל-2008 הם ירידה בשיעור המפעלים בבעלות קיבוצית מלאה, ועליה במספר המפעלים שהם חלק מתאגיד תעשייתי קיבוצי המחזיק מספר חברות. 

התחדשות - חלק לא מבוטל מההתחדשות של התעשייה הקיבוצית נעשה באמצעות רכישת חברות בנות. רכישות אלה אינן נרשמות כהגדלת מספר המפעלים. בשנת 2017 נגרעו ממצבת התעשייה הקיבוצית 8 חברות ונוספו 3 חברות סטרטאפ שמקורן בפעילות המשתלה.  מן הראוי לציין שבכלל התעשייה הישראלית  קיימת ירידה משמעותית בהיקף הפתיחה של מפעלים חדשים: 2012- 31 מפעלים חדשים, 2015- 11 מפעלים חדשים, 2016- 8 מפעלים חדשים בלבד.   

גודל החברות - החברות הגדולות, מעל 300 מלש""ח, מהוות 15% מהחברות, ו-66% מההכנסות.

31% מהחברות מוכרות בהיקף שנתי של 30 מלש""ח או פחות.

אם עדיין לא נכנסת לחוברת יש אפשרות גם כאן

.

 פייסבוק