שיא של כל הזמנים במכירות התעשייה הקיבוצית: 44.9 מיליארד שקל

ירידה במכירות הקיבוצים בשוק הישראלי
מרים דרוק, מנכ

מרים דרוק, מנכ"ל איגוד התעשייה הקיבוצית

  
מכירות מפעלי הקיבוצים הגיעו בשנה החולפת לשיא של 44.9 מיליארד שקל, כך עולה מהסיכום השנתי של איגוד התעשייה הקיבוצית. זהו גידול של 2% לעומת המכירות בשנת 2017 שהגיעו ל-44 מיליארד שקל.
  
מסיכום הנתונים שהכינה מנהלת המחלקה הכלכלית באיגוד, שלומית ארבל, עולה שהיצוא הגיע ל-15 מיליארד שקל, גידול של קרוב ל-3% לעומת השנה הקודמת. המכירות בשוק המקומי לעומת זאת ירדו בכ-1% והגיעו ל-12.5 מיליארד שקל. עוד מעלים הנתונים שכ-9 מיליארד שקל ממכירות המפעלים הקיבוציים מקורם בחברות ומפעלי בת הממוקמים בחו"ל. בתחום זה נרשמה עליה משמעותית של 7.5% ביחס לשנת 2017. חלקם של המפעלים האזוריים במכירות נותר יציב בשיעור של 8.4 מיליארד שקל.
  
מנכ"לית איגוד התעשייה הקיבוצית, מרים דרוק, אמרה שהיקף היצור של הקיבוצים מחוץ לגבולות המדינה הולך ומתגבר כבר קרוב לשני עשורים. אם בתחילת המילניום ייצרו הקיבוצים מוצרים בכמיליארד שקל בחו"ל, כיום אנו בהיקף יצור של קרוב לפי עשר. באותה עת המכירות בארץ וליצוא נותרו יציבות או גדלו בשיעור צנוע, כך שעיקר הצמיחה של התעשייה הקיבוצית היא למעשה בחו"ל. זהו ביטוי לגלובליזציה ולמגמות חיוביות של התקרבות לשווקי יעד, יעול היצור ופיזור סיכונים, אולם מבחינת האינטרס הלאומי יש לחזק את אמצעי הסיוע והפחתת הרגולציה כדי שיותר מפעלים יבחרו להתפתח כאן בארץ והמשק יהנה מתוספת מקומות עבודה.
  


פייסבוק