אגריטך תהפוך לתערוכת קבע: מרכז מבקרים לחקלאות ישראל יוקם במקווה ישראל / מתוך "יבול שיא"


פייסבוק