השתלמות מנהלים תעשייה - מעבר לתעשייה חכמה ולייצור מתקדם

כולם מדברים על מפעל חכם או המהפיכה התעשייתית הרביעית (4.0) מה זה באמת?
איך להפוך את מפעל התעשייה המסורתית ואת ניהול רצפת היצור שלו ל "חכמים"
איך משפיעים על הגידול בפיריון?
בכל אלה ועוד נעסוק במסגרת הקורס החדשני שייפתח בשיתוף עם המכללה להנדסה בראודה בכרמיאל ואוניברסיטת חיפה
4 מפגשים החל מה-7.10
לפרטים ניתן לפנות לרפי נבו באיגודפייסבוק