ברית פיקוח - ועידת תום שנת 2018, Avenue קרית שדות התעופה, 10.12.2018
  פייסבוק