מיטרוניקס: רווח נקי במחצית הראשונה של השנה בסך 111 מ' ש' / מתוך "גלובס", 23/8/2018
יחולק דיבידנד בסך 45 מיליון שקל ● הרווח התפעולי הסתכם ברבעון השני בכ-73.5 מיליון שקל, גידול של 23.5%
  פייסבוק