מהיר ומנצח מכשולים: הקיבוץ שמייצר כלי רכב צבאי יוצא דופן (פלסן)


פייסבוק