אגריטך 2018 - סיקור התערוכה תוך התמקדות בקשר בין תעשיית הפלסטיק והתעשייה החקלאית בישראל / "פלסטיק", 24/7/2018פייסבוק