אגריטך 2018 - חקלאות בשליחות עולמית - מהנעשה באיגוד התעשייה הקיבוצית, 10.5.2018


פייסבוק