איגוד התעשייה הקיבוצית: הישגים ואתגרים / מתוך "דה-מרקר", 70 שנות צמיחה למדינת ישראל


פייסבוק