אגריטך 2018 מבליטה את הפער העצום בין הצלחות למצב העגום של החקלאים / מאת מאירה פלוריין מתוך אתר "TWODAY"
אופיר ליבשטיין, מנכ"ל איגוד התעשייה הקיבוצית ויו"ר אגריטך, אמר בפתח התערוכה שהארוע מבליט את הפער העצום בין הצלחת חקלאות ישראל בעולם לבין מצבם העגום של החקלאים בארץ שנאלצים להתמודד עם אינסוף מכות מידי שמים ומידי אדם כולל קיצוצי מים, נזקי מזג האויר החריג, הצתות מכוונות וטרור חקלאי בשער הנגב ובצפון
  פייסבוק