אגריטך נפתחת, סטארטפים לקיבוצים, איזורי עדיפות ופרס לפלסן / מהנעשה באיגוד התעשייה הקיבוצית, 3/5/2018


פייסבוק