אנשים ותוצאות - ניהול פרסונלי בעידן דיגיטלי - הכנס המקצועי של מנהלי משאבי אנוש בקיבוצים ובתעשיה הקיבוצית - 13.6.2018


פייסבוק