הזמנה והרשמה לוועידה "עוברים לתעשייה חכמה" בכרמיאל ב-25/4/2018


פייסבוק