אגריטך 2018 יוצאת לדרך ומציגה חקלאות יוצרת מציאות / מתוך יבול שיאפייסבוק