גישור, נגישות ישראל, נספחים חקלאיים ומדבר באדום ירוק / מהנעשה באיגוד התעשייה הקיבוצית, 15.3.2018


פייסבוק