גניגר במזכר הבנות לרכישת 25% ממניות המפיץ בהודו ב-2 מיליון ד’ / מתוך "ספונסר", 26/2/2018
החברה התקשרה במזכר הבנות לא מחייב לרכישת 25% מהון המניות המונפק של חברה הודית המשמשת, בין היתר, כמפיץ של מוצרי גניגר במדינה
  פייסבוק