רב לאומיות, חתימה עם הודו, רשות ההשקעות, תווי שי, ותאורה מתקדמת / מהנעשה באיגוד התעשייה הקיבוצית, 22/2/2018


פייסבוק