כנס הצגת חברות חדשות לשותפויות קיבוצים, 14/3


פייסבוק