חוסר בחול, ביקור מנכ"ל רשות החדשנות, קואופרטיב נקיון ומועדון מנהלים / מהנעשה באיגוד התעשייה הקיבוצית, 15/2/2018


פייסבוק