לא בונים עליהם / מאת נחמן גלבוע, מתוך "ידיעות הקיבוץ",


פייסבוק