גולן פלסטיק מודיעה כי אושרו שינויים במתווה ההסכם להקמת חברה בארגנטינה / מתוך "ספונסר", 30/1/2018
סכום ההשקעה הבסיסי הנדרש להקמת המפעל מוערך כעת בסך של כ-1.5 מיליון דולר בלבד, ולא 2.5 מיליון דולר כפי שצוין בעבר
  פייסבוק