תערוכת אגריטך ישראל 2018 / מתוך אתר "אגרינט"
התערוכה הבין לאומית לטכנולוגיה חקלאית
8 – 10 במאי 2018, גני התערוכה, תל אביב
  פייסבוק