דירקטורים, דירקטוריון, יצואנים מצטיינים ומינויים חדשים / מהנעשה באיגוד התעשייה הקיבוצית, 11/1/2018


פייסבוק