מדורת השבט של התעשייה הקיבוצית בכנס השנתי2017 / מהנעשה באיגוד התעשייה הקיבוצית, 28/12/2017


פייסבוק