מיזוג סאסאטק, מיזם אקול ואגריטך, הכנס השנתי של האיגוד / מהנעשה באיגוד התעשייה הקיבוצית, 30.11.2017


פייסבוק