סכנת סגירה, קליטת הנדסאים, דרך גזי והצלחה לאודי / מהנעשה באיגוד התעשייה הקיבוצית, 16/11/2017


פייסבוק