אות הוקרה על עשייה חברתית באיגוד ובתעשייה ומכונת דפוס חדשנית עולמית / מהנעשה באיגוד התעשייה הקיבוצית, 1/11/2017


פייסבוק