הכנס השנתי של איגוד התעשייה הקיבוצית, 20/12/2017


פייסבוק