השקעת במפעלים בקיבוצים יוארכו בארבע שנים נוספות / מתוך "הזמן הירוק", 14.9.2017


פייסבוק