שנה חדשה - מנכ"ל חדש / מהנעשה באיגוד התעשייה הקיבוצית, 14.9.2017


פייסבוק