הקיבוצים מחפשים גיוון בהשקעות / אודי אורנשטיין, מנכ"ל איגוד התעשייה הקיבוצית
  
בשנים האחרונות התפתחה מגמה בה קיבוצים (מכל הסוגים והמינים) מחפשים לגוון את מקורות ההכנסה על מנת להקטין את התלות במפעלים ובעסקים מהם הם שואבים את פרנסתם. אין זה סוד שהכלכלה העולמית חווה שינויים אינטנסיביים בעלי פוטנציאל נזק עצום– טכנולוגיות משתנות, שווקים מתהפכים ושערי מטבעות שוחקים. שינויים אלו בעלי פוטנציאל הרס אך גם מהווים הזדמנות מעניינת, לחברות התעשייתיות שלנו אבל גם לקיבוצים.
  
לאור התלות הרבה של הקיבוצים בתעשייה ובמסחר בין היתר בגלל מדיניות הממשלה בכל נושאי החקלאות, חייבים מובילי הכלכלה בקיבוצים לבחון אפשרויות להקטנת התלות במפעלים הקיימים גם אם אלו מהווים מקור הכנסה ופרנסה יציבים כיום.
  
אנחנו יודעים שלא מעט קיבוצים עסוקים בחיפוש שותפויות עם קיבוצים אחרים ועם גורמים פרטיים במטרה להשביח עסקים קיימים, לגוון, לסייע במימון התפתחות ולאפשר בניית פורטפוליו רחב יציב ומשגשג. בדרך כלל נעשית פעילות זו על ידי קידום תהליך אסטרטגי ומינוי "צוות השקעות" בהובלת בעל/ת ניסיון בתחום העסקים שתפקידו לאתר בדרכים שונות יעדי השקעה. צוותים כאלו פועלים במספר רב של קיבוצים.
  
איגוד התעשייה הקיבוצית יכול להוות צומת חשוב לעוסקים בנושא, אנשי האיגוד נפגשים בתדירות גבוהה עם מפעלי תעשייה, עם יזמים, עם בנקאי השקעות וגורמים נוספים שיכולים לסייע. פנייה לאיגוד תאפשר פעילות מקבילה ומוסיפה על מה שכבר קיים היום. מוזמנים לפנות גם כאלה שנחשפים להזדמנויות בתוקף תפקידם והאיגוד יאפשר חשיפה רחבה ויוזמות חיבור ממוקדות.
  
אודי אורנשטיין (רביבים)
מנכ"ל איגוד התעשייה הקיבוציתפייסבוק