סכנה לעצירת ההשקעות במפעלי הקיבוצים בעקבות שינוי בחוק לעידוד השקעות הון / מתוך "הזמן הירוק", 6/9/2017


פייסבוק