חילופי מנכ"ל, דנפל משקיעה, מפגש משאבי אנוש ומסלולי תמיכה / מהנעשה באיגוד התעשייה הקיבוצית, 17/8/2017


פייסבוק