מצלמים שום, מתכת מעברות מתעצמת, אגריטך 2018 ותווי שי לחג - מהנעשה באיגוד התעשייה הקיבוצית, 3/8/2017


פייסבוק