משומשו, פרישה מעבודה, צביעה ביתית ודירקטוריון איכות - מהנעשה באיגוד התעשייה הקיבוצית, 20.7.2017


פייסבוק