מי ספר את הקולות, אבטחה בסאסא, חילופי מנכ"ל ומשפחה מורחבת בגת - מהנעשה באיגוד התעשייה הקיבוצית, 13/7/2017


פייסבוק