דירוג מעלה 2017 לחברת נטפים - פלטינה+
 

מעלה היא ארגון גג של כ-130 חברות מהמובילות במשק הישראלי, הפועל לקידום נושאים של אחריות תאגידית ולפיתוח הסטנדרטים של ניהול אחראי בישראל.

מעלה פועלת משנת 1998, כשמטרתה הראשית היא העלאת מודעות הסקטור העסקי לחשיבות האחריות התאגידית במרקם החברתי הכללי וסיוע לגופים עסקיים בישראל לשפר את הישגיהם על ידי אימוץ גישה אסטרטגית עסקית של מחויבות לחברה.

דירוג מעלה, שהושק ב-2006, מקנה לחברות הגדולות והבינוניות במשק כלים לניהול והטמעה של תחומי האחריות התאגידית.

הדירוג מאפשר מדידה שנתית, מיפוי פערים והגדרת יעדים לשיפור ביחס לנורמות והסטנדרטים בישראל. הקריטריונים בדירוג נקבעים על ידי ועדה ציבורית עצמאית המורכבת ממומחי תוכן, אקדמיה, ראשי ארגונים חברתיים סביבתיים ונציגי המגזר העסקי.

 

הצעת הערך של דירוג מעלה

 מעלה רואה את עיקר הערך בהשתתפות מתמשכת בדירוג במספר צירים מרכזיים:

• מיפוי וניהול תהליכים ארגוניים באחריות תאגידית - זיהוי פערים ותהליכים קיימים, וקביעת יעדים לתכניות עבודה עתידיות

• השוואה (בנצ'מארק) סקטוריאלית ומשקית ביחס לחברות בדירוג- כל חברה משתתפת מקבלת משוב בו מפורטות התוצאות לכל תחום נבדק, כולל השוואת ביצועיה ביחס לשנים קודמות, בחינת הביצועים אל מול חברות בעלות אופי פעילות דומה וכלל החברות המשתתפות.

• זיהוי וסימון תחומים חדשים שעשויים להתפתח לפרקטיקות מקובלות - תהליך עדכון הקריטריונים בודק ואוסף תהליכים שמתפתחים בעולמות התוכן של הדירוג (התפתחויות רגולטוריות, קריטריונים רלוונטיים מדירוגים מקבילים בעולם, נהלים וסטנדרטים מתקדמים של חברות ועוד)

• ביטוי פומבי למחויבות החברה לניהול וטיפול מתמשך באימוץ הסטנדרטים הוולונטאריים המקובלים בתחום האחריות התאגידית בישראל.

 

מה נבדק בדירוג מעלה?

היבטים אתיים בתהליכים עסקיים

בריאות, בטיחות ואיזון

אחריות ברכש

גיוון והכלה

תרומה לקהילה

מעורבות חברתית של עובדים

ניהול ואסטרטגיית איכות סביבה

אקלים ואוויר

פסולת, מחזור ומים

ממשל תאגידי

ניהול ודיווח חברתי סביבתי

 

דרוג מעלה 2017

בדרוג מעלה 2017 השתתפו 128 חברות עם מחזור כספי של 410 מיליארד שקל ו-310,000 עובדים.

נטפים קיבלה שנה שלישית ברציפות את הדרוג הגבוה ביותר: פלטינה+

 

למצגת המלאה - לחצו כאן

 פייסבוק