ראיון של אודי אורנשטיין בתוכנית "סוגרים חשבון" על יצוא התעשייה הקיבוצית (אחרי דקה 22:45) / 11.7.2017


פייסבוק