מכתב חריף, תורמים בפולירז והעשירייה המובילה בתעשייה הקיבוצית, מהנעשה באיגוד התעשייה הקיבוצית, 6.7.2017


פייסבוק