תורמים בפלרם, סוגרים בדן, מתרגשים בכישורית ועוברים להייטק במעין ברוך / מהנעשה באיגוד התעשייה הקיבוצית, 15.6.2017


פייסבוק