זינוק של 22% ברווח הנקי של החברות הקיבוציות הציבוריות / מתוך משוב לחקלאות, 7/6/2017


פייסבוק