השילוב הראוי - מפעל קפרו תעשיות שבקיבוץ קדרים קלט קבוצת נשים דרוזיות המשתלבות בכל פסי הייצור / שירי פריאנט, מתוך "מידע 8", 2/6/2017פייסבוק